Aktualności

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego,

serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego wzięcia udziału w wyborach do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów (European Society for Organ Transplantation).

więcej Wybory do Zarządu ESOT 2021 (2021 ESOT Council Elections)

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych", które odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2021 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

więcej XII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych",

W dniach 09-11 Czerwca 2021 roku w Warszawie odbędzie się International Donor Surgery and Organ Preservation Masterclass, Warsaw 2021, organizowany przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant.

więcej International Donor Surgery and Organ Preservation Masterclass, Warsaw 2021

W imieniu Zarządu Głównego informujemy, że

XV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

odbędzie się w dniach 14 -16 października 2021 r.

w Warszawie

więcej XV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

W dniach 15-16 października 2021 roku w Brukseli odbędzie się 5th International Congress of the iLDLT Group, organizowany wspólnie przez International Living Donor Liver Transplantation Group (iLDLTG) oraz Belgian Section for Hepato-Biliary and Pancreatic Surgery (BSHBPS) of the Royal Belgian Society for Surgery (RBSS).

więcej International Living Donor Liver Transplantation Congress October 2021

W odpowiedzi na nierzetelne informacje rozpowszechniane przez media środowisko transplantologów i lekarzy innych specjalności związanych z dziedziną transplantologii wystosowało list otwarty wyrażający ich sprzeciw. Autorzy listu podkreślają, że procedury rozpoznania śmierci mózgu są w Polsce jasno określone i nie pozostawiają miejsca na ewentualne nadużycia. Podważanie czy negowanie tego faktu jest jawnym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd i działaniem na szkodę przede wszystkim – choć nie tylko – pacjentów oczekujących na transplantację narządu. Lekarze apelują więc do mediów o merytoryczną dyskusję oraz o rzetelne, zgodne z aktualną wiedzą medyczną, przekazywanie informacji na temat śmierci mózgu i pobierania narządów do przeszczepienia

więcej List otwarty transplantologów

XX Kongres ESOT

Data: 8 Luty 2021

Zachęcamy Członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego do aktywnego uczestnictwa w XX Kongresie ESOT, który odbędzie się w dniach od 29 sierpnia do 1 września 2021 roku. Kongres organizowany jest zarówno stacjonarnie, w Mediolanie, jak i online. Streszczenia prac należy przesyłać do 22 lutego 2021 r.

więcej XX Kongres ESOT

Chorzy ze schyłkową niewydolnością narządów, oczekujący na przeszczepienie i pacjenci po przeszczepieniu narządów mają zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Rekomendujemy zatem, aby tacy pacjenci byli szczepieni w pierwszej kolejności, jednak decyzja o szczepieniu powinna być podejmowana indywidualnie z udziałem lekarza transplantologa opiekującego się danym pacjentem.

więcej Stanowisko Zarządu Głównego PTT w odniesieniu do szczepień anty-SARS-CoV-2

Uczestnicy Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich apelują do władz ustawodawczych Rzeczypospolitej Polskiej o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

więcej Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego