Aktualności

XX Kongres ESOT

Data: 8 Luty 2021

Zachęcamy Członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego do aktywnego uczestnictwa w XX Kongresie ESOT, który odbędzie się w dniach od 29 sierpnia do 1 września 2021 roku. Kongres organizowany jest zarówno stacjonarnie, w Mediolanie, jak i online. Streszczenia prac należy przesyłać do 22 lutego 2021 r.

więcej XX Kongres ESOT

Chorzy ze schyłkową niewydolnością narządów, oczekujący na przeszczepienie i pacjenci po przeszczepieniu narządów mają zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Rekomendujemy zatem, aby tacy pacjenci byli szczepieni w pierwszej kolejności, jednak decyzja o szczepieniu powinna być podejmowana indywidualnie z udziałem lekarza transplantologa opiekującego się danym pacjentem.

więcej Stanowisko Zarządu Głównego PTT w odniesieniu do szczepień anty-SARS-CoV-2

Uczestnicy Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich apelują do władz ustawodawczych Rzeczypospolitej Polskiej o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

więcej Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego

Informacje dotyczące pandemii COVID-19 dla pacjentów po przeszczepieniu narządów przygotowali Eksperci Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego we współpracy z firmą Chiesi Poland Sp. z o.o. - organizatorem projektu edukacyjnego Biorcy Życia i administratorem portalu edukacyjnego www.biorcyzycia.pl.

więcej PORADNIK DLA PACJENTA - Koronavirus SARS-CoV-2

Coronavirus — ZALECENIA

Data: 11 Marzec 2020

Zalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez prof. dr hab. med. Lecha Cierpkę, Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej

więcej Coronavirus — ZALECENIA

List otwarty

W imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego pragniemy stanowczo zaprotestować przeciwko bezprecedensowej akcji mającej na celu zdyskredytowanie osoby Profesora Tomasza Grodzkiego.

więcej List otwarty Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

XIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach 15–17 października 2020 roku.

więcej XIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego