Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbył się w dniach 12-14 października 2017 roku w Warszawie.

więcej Fotorelacja z XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania mykofenolanu mofetylu (MMF)/kwasu mykofenolowego (MPA): aktualizacja zaleceń dotyczących antykoncepcji

więcej Stosowanie MMF/MPA: aktualizacja zaleceń dotyczących antykoncepcji

Zapraszamy do lektury streszczeń z XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbył się w Warszawie 12–14 października 2017 roku

więcej Streszczenia konferencyjne z XIII Kongresu PTT

List poparcia PTT dla Protestu Rezydentów

Data: 15 Październik 2017

W trakcie XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbył się w dniach 12-14.10.2017 w Warszawie, wystosowany został list poparcia dla trwającego Protestu Rezydentów:

więcej List poparcia PTT dla Protestu Rezydentów

You are warmly invited to attend the 4th Workshop on Solid Organ Transplantation that will take place in Hamburg in November 2017.

więcej Invitation to attend the 4th Workshop on Solid Organ Transplantation

Ukazało się stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego dotyczące zasad zgłaszania do transplantacji narządów unaczynionych pacjentów z nowotworem w wywiadzie (transplantacja nerki oraz nerki i trzustki).
Pełen tekst jest dostępny w zakładce Zalecenia.

więcej Zasady zgłaszania do transplantacji narządów unaczynionych pacjentów z nowotworem w wywiadzie

W dniu 25 września 2017, podczas kongresu ESOT w Barcelonie prof. Artur Kwiatkowski został powołany na członka Zarządu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Trzustki i Wysp Trzustkowych (European Pancreas and Islet Transplant Association - EPITA). W skład Zarządu powołano przedstawicieli: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Polski. Kadencja Zarządu Towarzystwa obejmuje okres 4 lat.

więcej  Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski powołany na członka EPITA

Podczas 18-stego Kongresu ESOT w Barcelonie prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, został powołany na członka boardu European Liver and Intestine Transplant Association. Jest to już druga kadencja, pełniona w zarządzie ELITA przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Prof. Krzysztofa Zieniewicza.

więcej Prof. Krzysztof Zieniewicz w zarządzie ELITA

Grupa robocza PTT opublikowała nowe zasady zapobiegania przeniesieniu nowotworu złośliwego od dawcy do biorcy przeszczepu.

więcej Nowe zasady zapobiegania przeniesieniu nowotworu złośliwego od dawcy do biorcy przeszczepu.