Coronavirus — ZALECENIA

11 Marzec 2020

Zalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez prof. dr hab. med. Lecha Cierpkę, Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej