• >PTT
  • >Lekarze
  • >Aktualności
  • >Europejski Dzień Donacji i Transplantacji (EODD – European Donation Day) – Berno 9 września 2017 r.

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji (EODD – European Donation Day) – Berno 9 września 2017 r.

7 Sierpień 2017

Od wielu lat środowiska transplantacyjne krajów europejskich, poprzez organizację Dnia Donacji i Transplantacji wyrażają uznanie i szacunek dla dawców narządów, szpiku i tkanek, promując w ten sposób medycynę transplantacyjną, a w szczególności dawstwo.

W bieżącym roku z przywileju organizacji Europejskiego Dnia Donacji, dzięki wsparciu Rady Europy skorzystają nasi Koledzy ze Szwajcarii. Ale święto dotyczy całej Europy, a nawet poza nasz kontynent wykracza.

Przyłączmy się do tego święta i niech będzie ono okazją do własnych działań promujących pobieranie i przeszczepianie narządów, komórek i tkanek.

Załączamy tematyczne materiały i prosimy o ich wykorzystanie.

Zachęcamy do korzystania ze stron poświęconych Europejskiemu Dniu Donacji: www.eodd2017.org.

Z poważaniem

Dyrektor Poltransplantu

Dr hab. med. Artur Kamiński