• >PTT
  • >Lekarze
  • >Aktualności
  • >Grzegorz Basak w zarządzie Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku

Grzegorz Basak w zarządzie Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku

10 Kwiecień 2017
28 marca 2017 dr hab. n. med. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany na stanowisko przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia (Complications and Quality of Life Working Party) Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (European Society for Blood and Marrow Transplantation - EBMT).

Wybory miały miejsce podczas corocznej konferencji EBMT w Marsylii. Uprawnionych do głosowania było ponad 560 ośrodków transplantacyjnych, głównie z Europy. Dotychczas doc. Grzegorz Basak sprawował funkcję sekretarza grupy CQLWP. Nowe stanowisko jest równoznaczne również z wejściem do zarządu Scientific Council” EBMT. Kadencja trwa 4 lata.

Jest to duży zaszczyt dla przedstawiciela środowiska Polskiej Transplantologii i PTT.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !