Jubileusz 20-lecia Poltransplantu

20 Wrzesień 2016

Jubileusz 20-lecia Poltransplantu

Szanowni Państwo

W bieżącym roku mija 20 lat działalności Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant. Jest to dla nas i dla całej przestrzeni transplantacyjnej okazja do upamiętnienia tej rocznicy.

Uroczystości z okazji 20-lecia Poltransplantu odbędą się w dniach 3–4 listopada 2016 r. w Warszawie z udziałem zaproszonych Gości: przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ośrodków transplantacyjnych, pracowni typowania tkankowego i innych podmiotów współpracujących z Poltransplantem.

Jubileuszowym uroczystościom będzie towarzyszyć XXXI Konferencja Koordynatorów Transplantacyjnych (szkolenie osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów oraz bezpieczeństwo biorców i dawców).

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu