List otwarty transplantologów

16 Luty 2021

W odpowiedzi na nierzetelne informacje rozpowszechniane przez media środowisko transplantologów i lekarzy innych specjalności związanych z dziedziną transplantologii wystosowało list otwarty wyrażający ich sprzeciw. Autorzy listu podkreślają, że procedury rozpoznania śmierci mózgu są w Polsce jasno określone i nie pozostawiają miejsca na ewentualne nadużycia. Podważanie czy negowanie tego faktu jest jawnym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd i działaniem na szkodę przede wszystkim – choć nie tylko – pacjentów oczekujących na transplantację narządu. Lekarze apelują więc do mediów o merytoryczną dyskusję oraz o rzetelne, zgodne z aktualną wiedzą medyczną, przekazywanie informacji na temat śmierci mózgu i pobierania narządów do przeszczepienia