Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski powołany na członka EPITA

4 Październik 2017

W dniu 25 września 2017, podczas kongresu ESOT w Barcelonie prof. Artur Kwiatkowski został powołany na członka Zarządu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Trzustki i Wysp Trzustkowych (European Pancreas and Islet Transplant Association - EPITA). W skład Zarządu powołano przedstawicieli: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Polski. Kadencja Zarządu Towarzystwa obejmuje okres 4 lat.

Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski jest dyrektorem Instytutu Transplantologii im. T.Orłowskiego, chirurgiem pracującym w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezesem Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów (The Polish Society for Organ Donation - PSOD)