• >PTT
  • >Lekarze
  • >Aktualności
  • >Termin przyjmowania prac do Transplantation Proceedings został wydłużony do dnia 20.01.2020 r.

Termin przyjmowania prac do Transplantation Proceedings został wydłużony do dnia 20.01.2020 r.

7 Styczeń 2020

Termin przyjmowania prac do Transplantation Proceedings został wydłużony do dnia 20.01.2020 r.

Dokładny opis procesu umieszczania pracy w systemie znajduje się tutaj.