Zalecenia Grupy Roboczej PTT: zasady postępowania z chorymi na ADPKD

30 Grudzień 2021

Już dostępne są nowe zalecenia - zasady postępowania z chorymi na autosomalnie dominującą wielotorbielowatą chorobę nerek (Autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD), kandydatami do transplantacji nerki i/lub wątroby. Zalecenia przygotowane przez Grupę Roboczą PTT.

Treść całych zaleceń dostępna jest tutaj.