Dokumenty

STATUT

 Statut PTT [68,00 kB]

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTT 29.05.2012

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTT 23.01.2012

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTT 11.10.2012

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTT 13.12.2012

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTT 18.10.2013

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTT 24.10.2013

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTT 26.05.2013

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTT 29.11.2013

Sprawozdanie z posiedzenia Kapituły Grantów Naukowych PTT 28.11.2013

Sprawozdanie z kadencji Prezesa PTT 2011–2013

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w kadencji 2013

UCHWAŁY