Blaski i cienie w pielęgnowaniu pacjentów po przeszczepieniu nerki

autor: dr Beata Białobrzeska