Kontakt

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
ul. Nowogrodzka 59
02–006 Warszawa

Tel. 22 502 1232

e-mail :

Faks. 22 502 2126

Konto bankowe: Bank PKO BP, nr konta: 50 1020 1055 0000 9902 0015 8287