Kontakt

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
ul. Nowogrodzka 59
02–006 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Skłodowskiej 9
41–800 Zabrze

Telefon: +48 32 373-36-89

Faks: +48 32 278-43-34

e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Konto bankowe: Bank PKO BP, nr konta: 50 1020 1055 0000 9902 0015 8287