Kontakt

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
ul. Nowogrodzka 59
02–006 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
ul. Banacha 1a
02–097 Warszawa

Telefon: +48 22 599 25 46

Faks: +48 22 599 15 45

e-mail:

Konto bankowe: Bank PKO BP, nr konta: 50 1020 1055 0000 9902 0015 8287