Konsultanci

Konsultant krajowy: prof. dr hab. n. med. Lech Daniel Cierpka

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej ŚUM

ul. Francuska 20/24

40–027 Katowice

Dolnośląskie: dr n. med. Paweł Chudoba

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, Wrocław

Walońska 13/19

50–413 Wrocław

Kujawsko-Pomorskie: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85–094 Bydgoszcz

Lubelskie: dr hab. n. med. Sławomir Rudzki

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8

20–090 Lublin

Lubuskie: dr hab. n. med. Maciej Głyda

Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii

ul. Juraszów 7/19

60–479 Poznań

Mazowieckie: prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a

02–097 Warszawa

Małopolskie: dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Prądnicka 80

31–202 Kraków

Opolskie: dr hab. n. med. Paweł Chudoba

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, Wrocław

Walońska 13/19

50–413 Wrocław

Podkarpackie: vacat

Podkarpackie: prof. dr hab. n. med Marek Gacko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15–276 Białystok

Pomorskie: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śledziński

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej AM

ul. Dębinki 7

80–211 Gdańsk

Warmińsko-Mazurskie: dr n. med. Leszek Adadyński

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM

ul. Nowogrodzka 59

02–006 Warszawa

Wielkopolskie: dr hab. n. med. Maciej Głyda

Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii

ul. Juraszów 7/19

60–479 Poznań

Zachodniopomorskie: prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

II Klinika Chirurgii i Transplantologii SPSK Nr 2

al. Powstańców Wlkp. 72

70–111 Szczecin

Łódzkie: prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

ul. Kopcińskiego 22

90–153 Łódź

Śląskie: dr hab. n. med. Grzegorz Budziński

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej ŚUM

ul. Francuska 20/24

40–027 Katowice

Świętokrzyskie: dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

ul. Nowogrodzka 59

02–006 Warszawa