Zarząd

Prezes

 
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Prezes Elect

   
Prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Past Prezes

 
Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Sekretarz Generalny

 
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

Członkowie Zarządu

 
dr hab. med. Dorota Kamińska
   
Prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk
   
Dr hab. med. Jarosław Czerwiński
 
Dr hab. n. med. Maciej Głyda
   
Dr hab. med. Maciej Michał Romanowski
   
Dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska- Małek
   
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Jakimowicz

Sekretarz

   
Dr hab. med. Andrzej Chamienia

Skarbnik

   
Dr med. Joanna Konopa

Członkowie Komisji Rewizyjnej

   
Dr hab. med. Maciej Głyda
   
Dr med. Dorota Lewandowska
   
Prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki