Zarząd

Prezes

 
Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

Prezes Elect

 
Prof. dr hab. n. med. Maria Alicja Dębska-Ślizień

Past Prezes

 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski

Sekretarz Generalny

 
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

Członkowie Zarządu

 
Dr n. med. Dorota Kamińska
   
Prof. dr hab. n. med. Robert Król
   
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
 
Dr hab. n. med. Maciej Głyda
   
Dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
   
Dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska - Małek
   
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Sekretarz

   
dr n. med. Dorota Lewandowska

Skarbnik

   
Dr hab. n. med. Maciej Michał Romanowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

   
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Roman Grochowiecki
   
Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz
   
Dr hab. n. med. Grzegorz Budziński