Zarząd

Prezes

 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski

Prezes Elect

 
Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

Past Prezes

   
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Sekretarz Generalny

 
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizeń

Członkowie Zarządu

   
Dr hab. n. med. Robert Król
 
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
   
Dr. n. med. Dorota Lewandowska
   
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
   
Dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
   
Prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski
   
Dr hab. n. med. Andrzej Chamienia

Sekretarz

   
Dr hab. n. med. Bożena Szyguła

Skarbnik

   
Dr hab. n. med. Paweł Nadziakiewicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 
Dr n. med. Dorota Kamińska
 
Dr hab. n. med. Maciej Głyda
   
Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz