• >PTT
  • >Zmarł Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Lao

Zmarł Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Lao

27 Lipiec 2017

W dniu 27 lipca 2017 roku zmarł prof. dr hab. med. Mieczysław Lao, pionier polskiej transplantologii, nasz Nauczyciel i Mentor.

Profesor Mieczysław Lao urodził się 31 października 1932 roku w Warszawie. W 1958 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Warszawie, w I Klinice Chorób Wewnętrznych, w charakterze asystenta.

W 1975 roku został przeniesiony do Instytutu Transplantologii.

W latach 1975–1980 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Transplantologii, w latach 1988–1994 był Dyrektorem Instytutu Transplantologii. Od 1988 roku do 2003 roku kierował Kliniką Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii.

Profesor Lao był inicjatorem utworzenia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, organizatorem I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i pierwszym Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (lata 1993–1995), następnie w latach 1995–1999 był Sekretarzem Generalnym, a w latach 2001–2003 członkiem ZG PTT.

Profesor Mieczysław Lao jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiej transplantologii, uczestniczył w jej rozwoju od początku, czyli od pierwszego udanego przeszczepienia nerki w 1966 roku w Warszawie. Wniósł wybitny wkład w rozwój przeszczepiania nerek oraz innych narządów w Warszawie i w Polsce, z osiągnięciem bardzo dobrych wyników porównywalnych ze światowymi.

Był inicjatorem i głównym wykonawcą Raportu o stanie transplantacji narządów w Polsce, sporządzanego od 1988 roku. Inicjator powołania Krajowej Rady Transplantacyjnej i jej członek, a także współtwórca POLTRANSPLANTU. Brał udział w opracowaniu regulacji prawnej pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Ustawa z 1996 roku). Był współautorem założeń Programu Transplantacji Narządów w Polsce w latach 1996–2002 i 2000–2005, zatwierdzonego przez MZiOS do realizacji oraz autorem protokołów immunosupresji stosowanych we wszystkich ośrodkach transplantacyjnych w Polsce. Był organizatorem trzech zjazdów „Postępy w immunosupresji narządów unaczynionych”, które odbyły się pod patronatem PTT. Jest współtwórcą programu specjalizacji w zakresie transplantologii klinicznej, wprowadzonej w 2002 roku. Miał znaczący udział w nauczaniu nefrologii i transplantologii: był wykładowcą i organizatorem licznych kursów, autorem artykułów i rozdziałów w podręcznikach nefrologii, nefrologii dziecięcej, dializoterapii i transplantologii. Pisał o fizjologii nerek, zapaleniach śródmiąższowych, nadciśnieniu tętniczym, leczeniu dializami.

O uznaniu dla jego osiągnięć świadczą liczne odznaczenia, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Nagroda Specjalna I stopnia MZiOS, Nagroda Indywidualna ZG PTT.

Profesor M. Lao był członkiem m.in. ISN, EDTA, ESOT, TS, ISOS, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Polskie Towarzystwo Transplantacyjne oraz Polskie Towarzystwo Nefrologiczne obdarowało go godnością Członka Honorowego.