Opublikowany: 03/01/2024

Artykuły po Kongresie PTT 2023 r. w Gdańsku

Kongres PTT

Uprzejmie informujemy, że termin składania prac do druku w Transplantation Proceedings został przedłużony do 30.01.2024 r.

Pozostałe informacje dotyczące sposobu przesyłania artykułów nie ulegają zmianie.