Grupa robocza PTT ds. cyfryzacji w transplantologii

Uzasadnienie powołania grupy:

Rola cyfryzacji i automatyzacji w medycynie wzrosła niemal wykładniczo w ciągu ostatnich kilku lat. Zastosowanie technik cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), zaczyna obejmować coraz większe spektrum procedur oraz problemów klinicznych nierozerwalnie związanych z transplantologią. Niesie to nadzieję na poprawę dostępności tej wysokospecjalistycznej dziedziny medycyny, na jej standaryzację, automatyzację i wreszcie personalizację. W tym procesie nie może jednak zabraknąć świadomego udziału społeczności transplantacyjnej skupionej wokół PTT, gdyż poza niepodważalnymi korzyściami, niekontrolowana cyfryzacja może nieść ze sobą szereg zagrożeń.

Cele:

  • Działalność edukacyjna w tematyce wykorzystania cyfryzacji w transplantologii
  • Planowanie i prowadzenie badań nad wykorzystaniem technik cyfrowych w transplantologii w Polsce
  • Szkolenie się w zakresie wykorzystania metod AI i ML
  • Ocena zagrożeń związanych z wykorzystywaniem mediów cyfrowych w transplantologii
  • Upowszechnienie wiedzy o działalności PTT w mediach społecznościowych

Skład grupy

prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

dr hab. n. med. Justyna Gołębiewska

Prof. Maciej Głyda

dr Jacek Gulczyński

dr hab. n. med. Magdalena Jankowska (koordynatorka)

dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza

prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska

prof. dr hab. n. med. Grażyna Moszkowska

prof. dr hab. n. med. Marek Myślak

prof. dr hab. n. med.. Piotr Przybyłowski

prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska

dr  n. med. Hanna Zielińska

dr Konrad Zuzda