Grupa Robocza PTT do spraw postępowania w zaburzeniach lipidowych po transplantacji serca, nerek, płuc, wątroby i trzustki

Uzasadnienie powołania grupy

Zaburzenia lipidowe po transplantacji narządów dotyczą około 80% biorców przeszczepu serca i nerki, 70% chorych po transplantacji wątroby i ok. 30–40% biorców przeszczepu płuc. Leki immunosupresyjne, ale także predyspozycja genetyczna, wiek, nieprawidłowa dieta, nadwaga i otyłość, cukrzyca, białkomocz i niewydolność nerek powodują najczęściej podwyższone stężenie cholesterolu LDL i/lub trójglicerydów.

Dyslipidemia, obok nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości jest jednym z istotniejszych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego po transplantacji narządów, w tym także waskulopatii serca przeszczepionego (CAV) po HTx. Wykazano, że podwyższone stężenie cholesterolu LDL, cholesterolu nie-HDL oraz niskie stężenie HDL-C jest związane ze wzrostem ryzyka dużych incydentów sercowo-naczyniowych (MACE) po przeszczepieniu narządów.  To właśnie choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są wiodącą przyczyną zgonów u biorców przeszczepu serca i nerek.

Dyslipidemia po transplantacji narządów ma także związek z pogorszeniem funkcji i odrzuceniem graftu, w szczególności nerek i serca. 

W postępowaniu w dyslipidemii po transplantacji narządów istotną rolę odgrywa zmiana stylu życia w tym modyfikacja diety, redukcja masy ciała i zwiększona aktywność fizyczna. Lekami hipolipemizującymi pierwszego rzutu są statyny, które mają potencjalnie korzystny wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe, przeżycie biorców oraz funkcję graftu.

               Celem grupy roboczej do spraw postępowania w zaburzeniach lipidowych po transplantacji narządów jest:

  1. Przygotowanie wytycznych postępowania w zaburzeniach lipidowych po przeszczepieniu serca, nerek, płuc, wątroby i trzustki (przegląd piśmiennictwa naukowego i międzynarodowych rekomendacji);
  2. Opracowanie praktycznego algorytmu postępowania dla lekarzy opiekujących się chorymi po transplantacji narządów;
  3. Upowszechnienie tej wiedzy poprzez organizację sesji naukowych na Kongresach, Konferencjach i Sympozjach;
  4.  Poprawa świadomości społecznej w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego po przeszczepieniu narządów i czynników ryzyka jej rozwoju poprzez przygotowanie artykułów popularnonaukowych.

Członkowie grupy:

dr hab. n.med. Agnieszka Mickiewicz — kardiolog, lipidolog (koordynator grupy)

prof. dr hab.n. med. Marcin Gruchała — kardiolog

prof. dr hab. n. med Alicja Dębska-Ślizień — nefrolog, transplantolog

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik — nefrolog, transplantolog

dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska — hepatolog, transplantolog

prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska — hepatolog, transplantolog

dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza — nefrolog, transplantolog, diabetolog

dr hab. n. med. Sławomir Żegleń — pulmunolog

dr n.med. Anna Frankiewicz — kardiolog, transplantolog