Członkowie honorowi PTT

1993

 • prof. Jan Nielubowicz
 • prof. Tadeusz Orłowski

 

1996

 • dr Irena Marcinek
 • prof. Kazimierz Ostrowski

 

1998

 • prof. Stephen Large (Cambridge)
 • prof. Felix T. Rappaport

 

2000

 • prof. Franciszek Kokot
 • prof. Zenon Szewczyk

 

2003

 • prof. Liliana Gradowska
 • prof. Nigel Heaton
 • prof. Barry Kahan
 • prof. Janusz Komender
 • prof. Mieczysław Lao
 • prof. Maarten J.H. Slooff
 • prof. Stanisław Zieliński

 

2005

 • prof. Antoni Dziatkowiak,
 • prof. Roland Hetzer
 • prof. Marice Slapek
 • prof. Stanisław Stepkowski
 • prof. Janusz Wałaszewski

 

2007

 • prof. Henri Bismuth,
 • prof. Waldemar Olszewski
 • dr Danuta Stryjecka-Rowińska

2009

 • dr Bernard Loty
 • prof. August Heiland
 • prof. Jerzy Hołowiecki
 • prof. Starzl Thomas
 • dr Nicholas Tilney
 • prof. Stefan Vitko

 

2011

 • prof. Stanisław Czekalski
 • prof. Jerzy Dybicki
 • prof. Wojciech Rowiński
 • prof. Maria Siemionow

 

2013

 • prof. Stanisław Głowiński,
 • dr Janusz Lapis
 • prof. Marek Krawczyk
 • prof. Michał Myśliwiec
 • prof. Jacek Szmidt
 • prof. Marian Zembala

 

2015

 • prof. Magdalena Durlik
 • prof. Marian Klinger
 • prof. Leszek Pączek

 

2017

 • prof. Jerzy Kupiec-Węgliński
 • prof. Bolesław Rutkowski
 • prof. Andrzej Więcek

 

2019

 • prof. Axel Haverich
 • prof. Wiesław Jędrzejczak
 • prof. Jacek Różański
 • prof. Władysław Sułowicz
 • prof. Zbigniew Śledziński
 • prof. Zbigniew Włodarczyk

 

2021

 • prof. Lech Cierpka
 • prof. Ryszard Grenda
 • prof. Tomasz Grodzki
 • prof. Piotr Kaliciński
 • prof. Andrzej Lange
 • prof. Kazimierz Malinowski
 • prof. Jan Rogowski
 • prof. Witold Rużyłło
 • prof. Krzysztof Zieniewicz

 

2023

 • prof. Romuald Bohatyrewicz
 • prof. Roman Danielewicz
 • prof. Piotr Przybyłowski