Grupa Robocza ds. problemów naczyniowych w transplantacji narządowej

Członkowie grupy:

dr hab. n. med. Jerzy Głowiński

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

prof. dr hab. n. med. Robert Król