Zarząd PTT

debska

Prezes 

Prof. dr hab. n. med. Maria Alicja Dębska-Ślizień

dan

Past Prezes

Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

g

Prezes - elekt 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

prof.malyszko

Sekretarz Generalny

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

Członkowie Zarządu

osoba

Prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk

drkaminska

dr hab. n. med. Dorota Maria Kamińska

osoba

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

osoba

Dr hab. med. Piotr Domagała

osoba

Dr hab. med. Maciej Michał Romanowski

osoba

Dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska- Małek

n

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Jakimowicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej

osoba

Dr hab. med. Maciej Głyda

9

Dr med. Dorota Lewandowska
           

osoba

Prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki

osoba

Sekretarz

Dr hab. med. Andrzej Chamienia

osoba

Skarbnik

Dr med. Joanna Konopa