Zarząd PTT

Kosieradzki

Prezes

Prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

 

specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i chirurgii onkologicznej

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Domański

Prezes Elekt

Prof. dr hab. med. Leszek Domański

 

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i medycyny sportowej

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

debska

Past Prezes 

Prof. dr hab. med. Maria Alicja Dębska-Ślizień

 

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Członkowie Zarządu

Chamienia

Dr hab. med. Andrzej Chamienia

 

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTT

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gałązka

 

 

specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej, angiologii  i transplantologii klinicznej

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Kubisa

Prof. dr hab. med. Bartosz Kubisa

 

 

specjalista torakochirurgii i transplantologii klinicznej

Oddział Kliniczny Torakochirurgii

Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Lewandowska

Dr n. med. Dorota Lewandowska

 

 

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej

Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Poltransplant

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Patkowski

Prof. dr hab. med. Waldemar Patkowski

 

 

specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i transplantologii klinicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Raszeja-Wyszomirska

Prof. dr hab. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska

 

 

specjalista chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej

Klinika Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Zając

Mgr Krzysztof Zając

 

 

Koordynator ds. Transplantacji CSK UCK WUM, Koordynator Wojewódzki Poltransplantu woj. Mazowieckiego 

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Tronina

Sekretarz

Dr med. Olga Tronina

 

 

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej

Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Domagała

Skarbnik

Dr hab. med. Piotr Domagała

 

 

specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Członkowie Komisji Rewizyjnej

DKamińska

Dr hab. med. Dorota Kamińska, prof. UMW

 

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Nazarewski

Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski
 

specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, transplantologii, angiologii

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kliknij, aby zobaczyć adres email

Prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk

Prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk

 

specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kliknij, aby zobaczyć adres email