Zarząd PTT

debska

Prezes 

Prof. dr hab. n. med. Maria Alicja Dębska-Ślizień

dan

Past Prezes

Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

Kosieradzki

Prezes - elekt 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

prof.malyszko

Sekretarz Generalny

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

Członkowie Zarządu

Strzelczyk

Prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk

DKamińska

dr hab. n. med. Dorota Maria Kamińska

CZerwiński

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

PDomagała

Dr hab. med. Piotr Domagała

Romanowski

Dr hab. med. Maciej Michał Romanowski

Sobieszczańska-Małek

Dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek

TJakimowicz

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Jakimowicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej

MGłyda

Dr hab. med. Maciej Głyda

9

Dr med. Dorota Lewandowska
           

TGrochowiecki

Prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki

Chamienia

Sekretarz

Dr hab. med. Andrzej Chamienia

Konopa

Skarbnik

Dr med. Joanna Konopa