Grupy robocze PTT

 1. Grupa Robocza ds. transplantacji trzustki: koordynatorka — prof. dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
 2. Grupa Robocza ds. cyfryzacji, do zadań której m.in. należeć będzie prezentacja PTT i inicjatyw związanych z przeszczepianiem narządów w mediach elektronicznych: koordynatorka — dr hab. n. med. Magdalena Jankowska
 3. Grupa Robocza ds. medycyny personalizowanej w transplantologii: koordynator — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
 4. Grupa Robocza ds. chorób rzadkich w transplantologii: koordynator — prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor
 5. Grupa Robocza ds. kwalifikacji kardiologicznej chorych zgłoszonych do przeszczepienia narządów: koordynatorki — prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek i prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
 6. Grupa Robocza ds. immunosupresji — odczulanie chorych wysoko immunizowanych i personalizacja leczenia immunosupresyjnego: koordynatorka — prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
 7. Grupa Robocza ds. diagnostyki molekularnej przeszczepów narządowych: koordynatorzy —prof. dr hab. n. med. Marek Myślak i prof. dr hab. n. med. Paul Haloran
 8. Grupa Robocza ds. Rejestru Nowotworów: koordynatorka — prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
 9. Grupa Robocza ds. problemów naczyniowych w transplantacji narządowej: koordynator — prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
 10. Grupa Robocza ds. przeszczepień wielonarządowych: koordynatorka — prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek
 11. Grupa Robocza PTT i Sekcji bariatrycznej TChP  ds. zasad postępowania z chorymi z otyłością patologiczną będącymi kandydatami do transplantacji nerki oraz chorych z patologiczną otyłością po przeszczepieniu nerki: koordynator — dr n med. Justyna Bigda
 12. Grupa Robocza PTT do spraw postępowania w zaburzeniach lipidowych po transplantacji serca, nerek, płuc, wątroby i trzustki: koordynator dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz
 13. Grupa Robocza ds.pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców: koordynator — dr hab. n. med. Dorota Kamińska

 14. Grupa robocza ds. immunologii transplantacyjnej: koordynator — prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień