Grupy robocze PTT

Grupa Robocza ds. Transplantacji Trzustki.  Koordynatorka: prof. dr hab. n. med. K. Kędzierska-Kapuza
Grupa Robocza ds. Cyfryzacji. Koordynatorka: dr hab. n. med. M. Jankowska
Grupa Robocza ds. Medycyny Personalizowanej w Transplantologii. Koordynator: prof. dr hab. n. med. K. Mucha
Grupa Robocza ds. Chorób Rzadkich w Transplantologii. Koordynator: prof. dr hab. n. med. P. Fiedor
Grupa Robocza ds. kwalifikacji kardiologicznej chorych zgłoszonych do przeszczepienia narządów. Koordynatorki: prof. dr hab. n. med. M. Sobieszczańska-Małek i prof. dr hab. n. med. J. Małyszko
Grupa Robocza ds. Immunosupresji (problemy odczulania chorych wysokoimmunizowanych i personalizacji leczenia). Koordynatorka: prof. dr hab. n. med. M. Durlik
Grupa Robocza ds. Diagnostyki Molekularnej przeszczepów narządowych. Koordynator: prof. dr hab. n. med.M. Myślak, współpraca: prof. dr hab. n. med. P. Haloran
Grupa Robocza ds. rejestru nowotworów. Koordynator: prof. dr hab. n. med. A. Dębska-Ślizień
Grupa Robocza ds. problemów naczyniowych w transplantacji narządowej. Koordynator: prof. dr hab. n. med.. T. Jakimowicz
Grupa Robocza ds. Przeszczepień wielonarządowych. Koordynatorka: prof. dr hab. n. med. M. Sobieszczańska-Małek
Grupa Robocza PTT i Sekcji Bariatrycznej TChP  ds. Zasad postępowania z chorymi z otyłością patologiczną będącymi kandydatami do transplantacji nerki oraz chorych z patologiczną otyłością po przeszczepieniu nerki. Koordynatorka: dr Justyna Bigda