Grupa Robocza PTT i Sekcji bariatrycznej TChP

Cel powołania:

Otyłość stała się światową epidemią XXI wieku, powszechnie znany jest jej wpływ na wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, bezdechu oraz chorób nerek. Zarówno otyłość, jak i otyłość chorobliwa są  modyfikowalnymi czynnikami rozwoju a także progresji choroby nerek.  Pomimo iż wyniki leczenia glomerulopatii związanych z otyłością u pacjentów którzy przechodzą leczenie bariatryczne,  związane z dużą utratą masy ciała, są znacząco lepsze, nadal jest wiele kontrowersji dotyczących rozpoznania otyłości u potencjalnych biorców, optymalizacji procesu kwalifikacji chorych z otyłością a także brak wspólnej strategii leczenia.

Stąd niezwykle ważne jest przygotowanie  wytycznych dotyczących rozpoznania i możliwości terapeutycznych u tych pacjentów, nie tylko w przeciwdziałaniu rozwojowi  choroby nerek ale także w procesie przygotowania do przeszczepiania  nerek,  tak a by uniknąć wydłużenia  procesu kwalifikacji oraz  umożliwić  transplantacje wyprzedzające. Ponadto konieczna jest wypracowanie jednolitej strategii leczenia u biorców po przeszczepieniu narządu u których ze względu na otyłość zwiększa się ryzyko pogorszenia funkcji narządu a nawet jego utraty.

Zadania:

Ustalenie zasad postępowania z chorymi z otyłością patologiczną będącymi kandydatami do transplantacji nerki oraz chorych z patologiczną otyłością po przeszczepieniu nerki

Skład grupy:

dr Sylwia Barsow  — psycholog
dr n. med.Justyna Bigda — chirurg/bariatra/transplantolog
prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień — nefrolog/transplantolog
dr hab. n. med. Magdalena Jankowska — nefrolog transplantolog
prof. dr hab. n. med. Monika Proczko-Stepaniak — chirurg/bariatra
prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki — chirurg/transplantolog
prof. dr hab. n. med.Sylwia Małgorzewicz — transplantolog/żywienie kliniczne/dietetyk
prof. dr hab. n. med. W. Lisik — chirurg transplantolog
dr hab. n. med. Joanna Pieńkowska — radiolog
dr n. med. Marta Stankiewicz — dietetyk
prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska — radiolog
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko — chirurg/transplantolog
prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk — chirurg/transplantolog
prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski — chirurg/bariatra
dr hab. n. med. Jarosław Woroń — farmakolog kliniczny
dr n. med. Paweł Ziemański — chirurg transplantolog