Grupa Robocza PTT i Sekcji bariatrycznej TChP

Cel powołania:

Otyłość stała się światową epidemią XXI wieku, powszechnie znany jest jej wpływ na wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, bezdechu oraz chorób nerek. Zarówno otyłość, jak i otyłość chorobliwa są  modyfikowalnymi czynnikami rozwoju a także progresji choroby nerek.  Pomimo iż wyniki leczenia glomerulopatii związanych z otyłością u pacjentów którzy przechodzą leczenie bariatryczne,  związane z dużą utratą masy ciała, są znacząco lepsze, nadal jest wiele kontrowersji dotyczących rozpoznania otyłości u potencjalnych biorców, optymalizacji procesu kwalifikacji chorych z otyłością a także brak wspólnej strategii leczenia.

Stąd niezwykle ważne jest przygotowanie  wytycznych dotyczących rozpoznania i możliwości terapeutycznych u tych pacjentów, nie tylko w przeciwdziałaniu rozwojowi  choroby nerek ale także w procesie przygotowania do przeszczepiania  nerek,  tak a by uniknąć wydłużenia  procesu kwalifikacji oraz  umożliwić  transplantacje wyprzedzające. Ponadto konieczna jest wypracowanie jednolitej strategii leczenia u biorców po przeszczepieniu narządu u których ze względu na otyłość zwiększa się ryzyko pogorszenia funkcji narządu a nawet jego utraty.

Zadania:

Ustalenie zasad postępowania z chorymi z otyłością patologiczną będącymi kandydatami do transplantacji nerki oraz chorych z patologiczną otyłością po przeszczepieniu nerki

Skład grupy:

dr n. med. Justyna Bigda — chirurg/bariatra/transplantolog (Kordynatorka Grupy)

prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień — nefrolog/transplantolog

dr hab. n. med. Magdalena Jankowska — nefrolog transplantolog

prof. dr hab. n. med. Monika Proczko-Stepaniak — chirurg/bariatra

prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki — chirurg/transplantolog

prof. dr hab. n. med.Sylwia Małgorzewicz — transplantolog/żywienie kliniczne/dietetyk

prof. dr hab. n. med. W. Lisik — chirurg transplantolog, chirurg bariatra

dr n. med. Edyta Wernio— dietetyk

prof. dr. hab. n. med. Piotr Major chirurg/bariatra prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP

dr n. med. Paweł Ziemański — chirurg transplantolog

lek. med. Małgorzata Nowosad chirurg transplantolog (Erasmus Rotterdam)