Grupa Robocza PTT do spraw transplantacji trzustki

Cel powołania

Liczba transplantacji trzustki i nerki z trzustką w Polsce należy do najniższych w Europie i na świecie, ilość wykonywanych zabiegów to 0,8/mln mieszkańców podczas gdy w Czechach wynosi 3,4/mln, w USA 3,2/mln a w Finlandii 7/mln mieszkańców. Od wielu lat (oprócz spadku ilości zabiegów w 2020 związanego z COVID-19)) obserwujemy stałą i niezmieniająca się liczbę zgłoszeń pacjentów do tego typu zabiegów, pacjenci z reguły zgłaszają się do Ośrodków transplantacji trzustki sami, wyszukując informacji w internecie. Natomiast wyniki nie odbiegają od światowych tzn przeżycie trzustki po roku od zabiegu wynosi- 89% a po 5 latach- >73%.  Powstanie grupy roboczej do spraw transplantacji trzustki oraz nerki z trzustką ma na celu zwiększenie świadomości przede wszystkim diabetologów, lekarzy rodzinnych, okulistów, że takie zabiegi są wykonywane z powodzeniem w Polsce. W chwili obecnej na temat zasad kwalifikacji oraz wyników transplantacji trzustki oraz nerki z trzustką nie ma żadnych informacji w czasopismach krajowych, dostępnych dla lekarzy w/w specjalności. W trakcie kongresów diabetologicznych od dłuższego czasu nie ma sesji poświęconych w/w zagadnieniom. Celem grupy jest upowszechnić wiedzę o transplantacji trzustki i nerki z trzustką i doprowadzić do tego, aby pacjenci z cukrzycą t1 mieli dostęp to sprawdzonych i rzetelnych informacji od swoich lekarzy prowadzących. Należy również opracować algorytm kwalifikacji do transplantacji trzustki i nerki z trzustką do stosowania przez lekarzy diabetologów w codziennej praktyce na wzór np. algorytmu brytyjskiego. Grupa zajęłaby się również przygotowaniem wniosku do Organizatorów Kongresu PTD w Gdańsku w maju 2022 o dołączenie  sesji poświęconej transplantacji trzustki i nerki z trzustką

Zadania

  1. Opracowaniem zaleceń (plan poniżej)
  2. Przygotowanie popularnonaukowego opracowania tego zagadnienia dla chorych i ich rodzin (plan poniżej)
  3. Organizowanie sesji na kongresach naukowych: w najbliższym czasie wniosek do Organizatorów Kongresu PTD w Gdańsku w maju 2022 o dołączenie  sesji poświęconej transplantacji trzustki i nerki z trzustką.
  4. Publikacje prac w Renal Disease and Transplantation Forum, Annales of Transplantation  oraz Diabetologii Praktycznej

Skład grupy

dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza — nefrolog, diabetolog, transplantolog (koordynator grupy)
prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień — nefrolog transplantolog
prof. dr hab. n. med. Marek Durlik — chirurg transplantolog
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik — chirurg transplantolog
prof. dr hab. n. med. Jacek Ziaja — chirurg transplantolog
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki — chirurg transplantolog
prof. dr hab. n. med. Edward Franek — diabetolog, nefrolog
prof. dr hab. n. med Leszek Czupryniak — diabetolog
Dr Marta Matejak-Górska — chirurg transplantolog
dr hab. n. med. Justyna Gołębiewska — nefrolog transplantolog
dr n. med. Paweł Ziemiański — chirurg
Michał Figurski, Fundacja „Najsłodsi” — organizacja pacjentów
Dr n. med. Ewa Nowacka-Cieciura