Grupa Robocza PTT do spraw immunologii transplantacyjnej

Obszary działalności Grupy Roboczej:

 

- Sposób ustalania nieakceptowalnych niezgodności HLA (oparte na AXE, immunizacji, epitopach - warsztaty eksperckie z grupą Kanada/USA)

- vPRA bazujące na powyższych, dzięki czemu byłaby znana szansa biorcy na znalezienie dawcy narządu.

- Modyfikacja witrualnej próby krzyżowej tak, by była oparta na nieakceptowalnych niezgodnościach w zakresie wszystkich loci HLA

- Badanie anty-C1q do rozważenia jako pomocnicze

- prace związane ze standaryzacją FCXM w ramach protokołu prof R. Liwskiego i docelowo odejście od CM-CDC

- współpraca z eTransplant w zakresie wdrażania potrzebnych zmian w Ustawowych Rejestrach Transplantacyjnych

 

Precyzyjniej zakres działania GR będzie można wskazać po konsultacji obowiązującego algorytmu badań immunologicznych z ekspertami (USA/Kanada).Członkowie grupy:

Alicja Dębska-Ślizień (Koordynator)

Magdalena Durlik

Jacek Rubik

Barbara Piątosa

Dorota Kamińska

Magdalena Krajewska

Dorota Lewandowska (Zastępca Koordynatora)

Marek Myślak

Marcelina Grabowska

Agnieszka Jałbrzykowska

Hanna Zielińska

Grażyna Moszkowska

Monika Baj-Krzyworzeka

Natalia Mikołajczyk

Grzegorz Piecha

Katarzyna Krzanowska

Robert Liwski (Kanada)

Massimo Magniola (USA)

Stanisław Stepkowski

Beata Mierzejewska

Krystyna Michalska