O PTT

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne jest towarzystwem naukowym utworzonym w 1993 roku. Siedzibą PTT jest Warszawa, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59.

PTT jest zrzeszone w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (forum powstałe w 2008 roku w celu współpracy z samorządem lekarskim i innymi organizacjami lekarzy). PTT jest afiliowane przy ESOT (European Society for Organ Transplantation) a członkowie PTT mogą po złożeniu deklaracji być jednocześnie członkami ESOT.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji komórek, tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych i biologii transplantacyjnej, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i rozwiązywaniu problemów tej służby związanych z przeszczepianiem. Dla osiągnięcia swych celów PTT organizuje zjazdy i sympozja naukowe, kursy i szkolenia w zakresie transplantologii. Zjazdy PTT odbywają się co dwa lata naprzemiennie z sympozjami PTT, które także odbywają co dwa lata. Tradycją PTT stało się nadawanie godności członka honorowego. Jako pierwsi godność członka honorowego otrzymali twórcy polskiej transplantologii prof. J. Nielubowicz i prof. T. Orłowski.

PTT wydaje własne czasopismo medyczne Annals of Transplantation, kwartalnik wydawany od 1996 roku, w języku angielskim, jest ono także oficjalna publikacją czeskiego i węgierskiego towarzystw transplantacyjnych. Do 2007 roku redaktorem był prof. Wojciech Rowiński, od 2008 prof. Piotr Małkowski i prof. Krzysztof Zieniewicz. W 2009 Annals of Transplantation uzyskało współczynnik oddziaływania IF= 0,969. Od 1996 Transplantation Proceedings międzynarodowy periodyk wydawany przez Elsevier w St. Zjednoczonych jest także oficjalnym wydawcą publikacji Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.