Opublikowany: 06/09/2023

„Bieg po Nowe Życie — Pozytywna Energia”

Bieg po nowe życie

„Bieg po Nowe Życie — Pozytywna Energia” to rekreacyjna aktywność dla uczestników XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i zaproszonych gości — osób po przeszczepieniu, przedstawicieli mediów oraz instytucji wspierających polską transplantologię. Mający 13 lat tradycji Bieg po Nowe Życie, który w stolicy Pomorza odbędzie się 20 października pod nową, okazjonalną nazwą, skupia się na edukacji w zakresie dawstwa narządów do przeszczepień, zachęca do posiadania świadectw woli, a przede wszystkim integruje środowisko osób po przeszczepieniu. Poprzez wzruszające historie walki tych osób o powrót do zdrowia, pokazujemy jak ważna jest donacja i potrzeba ciągłej edukacji, oraz budowania świadomości społecznej. Gdańska edycja Biegu po Nowe Życie, będzie miała nową formułę, jednak z zachowaniem najważniejszych elementów, które od początku budują wydarzenie. Na trasę symbolicznego marszu nordicwalking poprowadzoną uliczkami Starego Miasta będą wyruszać co kilkanaście sekund uczestnicy-osoby po przeszczepieniu, lekarze, koordynatorzy transplantacyjni, przedstawiciele mediów i partnerów. Około pół tysiąca osób pokona indywidualnie i w pełni rekreacyjnie, ale z pomiarem czasu jeden kilometr. Aby zachować to, co w Biegu najważniejsze i dodać nutkę r­­ywalizacji będzie prowadzona klasyfikacja sztafet - jednak tym razem, w odróżnieniu od „klasycznego” Biegu po Nowe Życie skład drużyn zostanie wylosowany z wyników indywidualnych po zakończeniu wydarzenia. Wyniki będą więc swego rodzaju niespodzianką, a uczestnicy do końca nie będą wiedzieć, które miejsce przypadło im w udziale. To podkreślenie symbolicznego wymiaru inicjatywy. Zwycięskim sztafetom zostaną wręczone puchary, a wszyscy uczestnicy otrzymają medale oraz zachowają na pamiątkę specjalnie na tę okazję przygotowane numery startowe, które otrzymają przed wydarzeniem w pakiecie startowym.

 

Wstępny program „Biegu po Nowe Życie — Pozytywnej Energii”

Miejsce wydarzenia - Długi Targ/ul. Długa

15:15  Ustawiamy się pod sceną do wspólnej prezentacji i rozgrzewki

15:30 — Rozpoczęcie wydarzenia — otwarcie

15:40  Wspólna rozgrzewka prowadzona ze sceny

15:45  Prezentacja uczestników  osób po przeszczepieniu wejście na scenę

15:50 — START pierwszego uczestnika/kolejne starty co 15 sekund/

17:50  Zakończenie marszu/planowany start ostatniego uczestnika

18:00  Wręczenie pucharów dla najlepszych sztafet

18:10  Zakończenie wydarzenia

BpNŻ 1BpNŻ 2BpNŻ 3BpNŻ 4