Opublikowany: 17/06/2022

Grupy Robocze PTT

baner

Pragniemy poinformować, że Zarząd Polskiego Towarzystwa transplantacyjnego powołał następujące Grupy Robocze:

 • Grupa Robocza ds. Transplantacji Trzustki;  Koordynatorka: P. Prof. K. Kędzierska-Kapuza
 • Grupa Robocza ds. Cyfryzacji; Koordynatorka: Dr hab. M. Jankowska
 • Grupa Robocza ds. Medycyny Personalizowanej w Transplantologii; Koordynator: Prof. K. Mucha
 • Grupa Robocza ds. Chorób Rzadkich w Transplantologii; Koordynator: Prof. P. Fiedor
 • Grupa Robocza ds. kwalifikacji kardiologicznej chorych zgłoszonych do przeszczepienia narządów; Koordynatorki: Prof. M. Sobieszczańska-Małek i Prof. J. Małyszko
 • Grupa Robocza ds. Immunosupresji (problemy odczulania chorych wysokoimmunizowanych i personalizacji leczenia); Koordynatorka: Prof. M. Durlik
 • Grupa Robocza ds. Diagnostyki Molekularnej przeszczepów narządowych; Koordynator: Prof. M. Myślak, współpraca: Prof. P. Haloran
 • Grupa Robocza ds. rejestru nowotworów; Koordynator: Prof. A. Dębska-Ślizień -
 • Grupa Robocza ds. problemów naczyniowych w transplantacji narządowej. Koordynator; Prof. T. Jakimowicz
 • Grupa Robocza ds. Przeszczepień wielonarządowych; Koordynatorka: Prof. M. Sobieszczańska-Małek
 • Grupa Robocza PTT i Sekcji Bariatrycznej TChP  ds. Zasad postępowania z chorymi z otyłością patologiczną będącymi kandydatami do transplantacji nerki oraz chorych z patologiczną otyłością po przeszczepieniu nerki; Koordynatorka: dr Justyna Bigda

 

Dokładny zakres prac i zadania poszczególnych grup zostały przedstawiony jest w zakładce „Grupy Robocze".