Opublikowany: 11/04/2022

Klub Młodych Transplantologów

baner

Klub Młodych Transplantologów ( KMT) Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT) ma na celu integrację środowiska młodych transplantologów, poprawę komunikacji między jednostkami, zwiększanie aktywności w pracach PTT i propagowanie działalności naukowej dla młodych lekarzy. Poprawa komunikacji może sprzyjać inicjowaniu i realizowaniu wspólnych projektów badawczych. Dodatkowym celem jest udział młodych transplantologów w działaniach na rzecz poprawy jakości i dostępności kształcenia podyplomowego z transplantologii.

 

Członkostwo w Klubie Młodych Transplantologów (KMT)

Członkami Klubu Młodych Transplantologów mogą być lekarze lub pracownicy naukowi zajmujący się transplantologią, którzy nie ukończyli 40 lat i są członkami PTT.

 

Aplikację do KMT można wysłać do Zarządu PTT do dnia 1.05.2022, drogą elektroniczną na adres: Kliknij, aby zobaczyć adres email.

Lista nowych członków zostanie przedstawiona na zebraniu Zarządu Głównego PTT.

 

Gorąco zachęcamy Młodych Transplantologów do włączenia się w prace powstającego Klubu Młodych Transplantologów.