Opublikowany: 01/08/2022

Meet the Expert ― dr hab. n. med. Michał Wszoła na ATC 2022 w Bostonie (USA)

ATC 2022

W dniach 4–8 czerwca w Bostonie, odbył się American Transplant Congress 2022 (ATC 2022).

Do Bostonu dr hab. n. med. Michał Wszoła został zaproszony przez organizatorów kongresu
i wystąpił na nim w roli eksperta podczas sesji „Meet the Expert” z wykładem „Biodrukowanie 3D — perspektywy wdrożenia do praktyki klinicznej” („3D Bioprinting — Perspectives of Clinical Application”).
Zaproszenie do prelekcji podczas bostońskiego ATC to wielki zaszczyt i docenienie wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych przez wszystkich członków Konsorcjum BIONIC oraz uznanie Fundacji Badań i Rozwoju Nauki jako liczącego się w świecie ośrodka pracującego nad biodrukiem 3D organów i tkanek.

Fundację Badań i Rozwoju Nauki reprezentowali również dr Marta Klak i dr Andrzej Berman, którzy przedstawili abstrakty naukowe prezentujące dotychczasowe osiągnięcia zespołu naukowego Fundacji i aktualny stan badań nad 3D bioniczną trzustką.

ATC to doroczne spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Transplantacyjnych (ASTS)
i Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (AST) służące wymianie doświadczeń
i poszerzaniu wiedzy naukowej dotyczącej transplantologii. ATC jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym kongresem transplantacyjnym na świecie, w którym każdego roku bierze udział około 5 tysięcy uczestników. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie tegorocznej edycji były doniesienia naukowe i medyczne związane z biodrukiem 3D narządów i bioinżynierią oraz problemy towarzyszące przejściu z etapu badań przedklinicznych do etapu badań klinicznych. Konieczność poszukiwania nowych możliwości w transplantologii związane jest z niedoborem i jakością narządów, których potrzeba przeszczepiania stale rośnie. Obecnie narządy pobrane od dawców żywych i zmarłych pokrywają mniej niż 20% ogólnoświatowego zapotrzebowania.

ATC
ATC
ATC
ATC
ATC