Opublikowany: 07/06/2023

Nagroda Pro Transplantionibus Fovendis

baner

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie przypominamy, o możliwość otrzymania nagrody Pro Transplantionibus Fovendis, która przyznawana jest za wybitny wkład w badania nad przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów, ważne wdrożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie przeszczepiania lub wybitne osiągnięcia kliniczne w tej dziedzinie lub istotny wkład w popularyzację wiedzy o transplantologii oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju leczenia transplantacyjnego.

 

Wnioski o przyznanie nagrody należy zgłaszać do Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Pani Profesor Alicji Dębskiej-Ślizień do dnia 15.09.2023 r. na adres email Kliknij, aby zobaczyć adres email.

 

Nagroda zostanie przekazana podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w dniu 20.10.2023 r. w Gdańsku.

 

Na stronie Towarzystwa znajdą Państwo szczegółowy regulamin:

https://p-t-t.org/dokumenty-ptt

 

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny XVI Kongresu PTT