Opublikowany: 27/11/2023

Ogłoszenie dot. Walnego Zebrania PTT

Aktualnosci_985x69024.png

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego,

 

Podczas Zebrania Walnego Towarzystwa 20 października 2023 wskutek pomyłki wybraliśmy 8 zwykłych członków Zarządu Głównego, podczas gdy zgodnie z obowiązującym Statutem (§ 23) Zarząd składa się z 12 osób: Prezesa, Past Prezesa, Prezesa Elekta, Sekretarza, Skarbnika i siedmiu członków. Wybór większej liczby członków niż przewidziana w Statucie czyni Uchwałę o wyborze Zarządu nieważną i niemożliwe jest ukonstytuowanie Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym, co w praktyce paraliżuje działalność Towarzystwa. Po skonsultowaniu sytuacji z radcą prawnym jedynym wyjściem zgodnym z literą prawa jest ponowne zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie zwyczajnym. Zatem w imieniu Zarządu OGŁASZAMY:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO

ODBĘDZIE SIĘ 28 GRUDNIA 2023 R. O GODZINIE 15.00

W Warszawie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, sala Eskulap (wejście do Kliniki Ortopedii, 4 piętro).

Program Zebrania:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Wybór Komisji Mandatowej
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Wybory 7 członków Zarządu Głównego PTT i podjęcie uchwały w tej sprawie
  5. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Pracy Zarządu Głównego
  6. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Komisji Rewizyjnej
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Zebrania

 

W wypadku braku kworum Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 15.15.

Gorąco prosimy Członków Towarzystwa, którzy mogą być tego dnia obecni o stawiennictwo, Statut nasz nie przewiduje organizacji zebrania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Prof. dr hab. Med. Alicja Dębska-Ślizień                               Prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Past Prezes                                                                                   Prezes