Opublikowany: 31/08/2023

Projekt wsparcia rozwoju transplantologii narządowej w Ukrainie

Projekt wsparcia rozwoju transplantologii narządowej w Ukrainie

Pomimo trwającej  w Ukrainie wojny życie toczy się nadal. Z inicjatywy prof. Jerzego Sieńki, chirurga transplantologa  ze Szczecina, powstał non-profit projekt wsparcia transplantologii narządowej w Ukrainie. Do jego realizacji zaproszeni zostali eksperci z całej Polski reprezentujący różne specjalności związane z transplantacją.

Patronat honorowy nad działaniami zespołu objął Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. Ze strony ukraińskiej przedsięwzięciu patronuje przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk.

W dniu 23 sierpnia br. odbyło się w Senacie spotkanie organizacyjne inaugurujące projekt wsparcia. Wziął w nim udział prof. Tomasz Grodzki, prof. Jerzy Sieńko, inicjator projektu, polscy eksperci oraz zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce. W trakcie spotkania rozmawiano o bieżącym stanie transplantologii narządowej w Ukrainie. Uczestniczący w spotkaniu eksperci dyskutowali o licznych problemach  prawnych, organizacyjnych oraz medycznych. Należą do nich m.in. brak koordynacji pomiędzy szpitalami, problemy prawne związane z udzielaniem zgody na pobranie narządu do przeszczepienia, brak krajowej listy oczekujących, zagadnienia medyczne związane z opieką przed transplantacją, doborem do przeszczepienia, leczeniem immunosupresyjnym.

W podsumowaniu spotkania prof. Tomasz Grodzki wskazał  listę działań edukacyjnych, organizacyjnych i prawnych, które są możliwe do wykonania w pierwszej kolejności. Z pewnością należą do nich szkolenia dla medyków ukraińskich w ośrodkach w Polsce, w różnych specjalnościach związanych z transplantacją. Najbliższą okazją może być XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w Gdańsku w dn. 19–21 października 2023r. Obecna prezes PTT, prof. Alicja Dębska-Ślizień wystąpiła z inicjatywą zaproszenia do udziału w tym wydarzeniu medyków w Ukrainy.  Do wstępnych działań zaproponowano również powołanie na wzór Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” podobnej instytucji w Ukrainie, oraz przygotowanie analiz prawnych w celu pomocy w opracowaniu projektu ustawy transplantacyjnej dla Ukrainy.


Przedstawiciel ambasady Ukrainy wyraził podziękowanie za inicjatywę wsparcia i współpracy.  Kolejne spotkanie grupy ekspertów, tym razem już merytoryczne, z udziałem transplantologów zaproponowanych przez ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, zostało wstępnie zaplanowane 3 października br. w Warszawie.