Opublikowany: 18/01/2023

Streszczenia na ESOT — już tylko dwa tygodnie!

ESOT

Szanowni Państwo,

Kongres ESOT jest wiodącym spotkaniem społeczności transplantologów, podczas którego można dzielić się swoją wiedzą i najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Będąc autorem streszczenia, mają Państwo możliwość zaprezentowania wyników swoich badań naukowych, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju naukowego w dziedzinie przeszczepiania narządów.

Termin przyjmowania streszczeń mija już 1 lutego 2023 roku

Proszę o terminowe przesyłanie streszczeń!

W przypadku przyjęcia streszczenia na ustną prezentację możliwe jest uczestnictwo  w Kongresie w ramach grantu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: ESOT Congress 2023 | Disruptive Innovation, Trusted Care

 

W imieniu Zarządu Głównego PTT

Prezes Alicja Dębska-Ślizień