Opublikowany: 02/06/2022

Tematy transplantacyjne podczas XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego we Wrocławiu 09-11 czerwca 2022

Zjazd PTN

Pragniemy przypomnieć, że w dniach 09–11 czerwca 2022 we Wrocławiu odbędzie się XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Pośród wielu tematów poświęconych tematyce nefrologicznej znajdą się również zagadnienia transplantacji. W dniu 10 czerwca 2022 w godzinach 10:40–12:30 odbędzie się sesja zatytułowana „Nefrologicznie o przeszczepianiu nerek”, podczas której podejmowane będą następujące tematy:

  • Droga chorego z niewydolnością nerek do przeszczepienia (Ilona Kurnatowska)
  • Przeszczepianie nerek od żywego dawcy ― fakty i mity (Oktawia Mazanowska)
  • Trudny biorca przeszczepu w erze COVID-19 ― immunosupresja, odrzucanie, infekcje współistniejące (Ryszard Grenda)
  • Krótkoterminowe wyniki terapii losartanem u pacjentów z cukrzycą po przeszczepieniu nerki ― śródokresowa analiza badania CELART
    (Izabella Kuźmiuk-Glembin)
  • Jak wprowadzić standardy dobrej opieki nad potencjalnym biorcą przeszczepu do praktyki klinicznej? ― panel dyskusyjny (Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Dorota Kamińska, Marek Myślak)

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do Wrocławia.