Opublikowany: 07/04/2022

To Ukrainian patients after organ transplantation ―refugees in Poland

Aktualnosci_985x69029.png

In connection with the aggression of the Russian Federation, a huge number of Ukrainian citizens as refugees found themselves in Poland. Among them may be people after organ transplantation. For these people, the lack of access to medicines and specialized transplant care may result in worsening of function or even loss of transplantation.

In Poland, there are many transplant centers in all major cities and medical universities. On behalf of the Polish Transplantation Society, we would like to inform you that these centers are ready to take care of Ukrainian patients after transplantation.

The addresses of these centers can be found at:

http://www.poltransplant.org.pl/nerka.html

On behalf of the Polish Transplantation Society

Prof. Alicja Dębska-Ślizień

President of PTT

 

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej ogromna liczba obywateli Ukrainy znaleźli się w Polsce jako uchodźcy. Wśród nich mogą być również osoby po przeszczepieniu narządów. Dla tych osób brak dostępu do leków i specjalistycznej opieki transplantologicznej może skutkować pogorszeniem czynności czy nawet utratą przeszczepu.

W Polsce istnieje wiele ośrodków transplantacyjnych we wszystkich głównych miastach i uczelniach medycznych. W imieniu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego informujemy, że ośrodki te są gotowe objąć opieką pacjentów ukraińskich po przeszczepieniu.

Adresy tych ośrodków można znaleźć pod adresem:

http://www.poltransplant.org.pl/nerka.html

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Prof. Alicja Dębska-Ślizień

Prezes PTT