Opublikowany: 12/04/2023

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Kongres PTT

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do Gdańska na XVI Kongres naszego Towarzystwa, który odbędzie się w dniach 1921.10.2023. Będzie on znakomitą okazją do poruszenia najistotniejszych tematów nurtujących nasze interdyscyplinarne środowisko, wymiany doświadczeń, jak również zacieśnianiu wzajemnych kontaktów. Będzie możliwość przedyskutować doświadczenia ostatnich lat, podzielić się dokonaniami, szukać nowych rozwiązań terapeutycznych i logistycznych. Przygotowywany jest ciekawy program i już teraz zachęcamy do udziału w jego tworzeniu i zgłaszania propozycji tematów. Nowością na naszym Kongresie będą sesje powołanych w tej kadencji Grup Roboczych (https://p-t-t.org/) oraz sesja  utworzonego w tej kadencji Klubu Młodego Transplantologa. Będą Państwo mogli zapoznać się z wynikami pracy tych zespołów. Nie zabraknie też miejsca dla prac oryginalnych i posterów, jak również tematycznych sesji organizacji ważnych dla naszego środowiska tj. Poltransplantu, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych czy Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek.

Kongres będzie się odbywał nad Motławą w centrum Gdańska.
Lokalizacja kongresu pozwoli zachwyć się gdańską architekturą epoki gotyku, renesansu i manieryzmu, doświadczyć wyjątkowego charakteru, historii oraz atmosfery jednego z najpiękniejszych centrów miast w Polsce i Europie.

Do zobaczenia w Gdańsku
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Prezes Alicja Dębska Ślizień wraz z Członkami Zarządu Głównego PTT

 

Strona Kongresu: www.16kongresptt.pl