Opublikowany: 16/11/2023

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego już za nami

Kongres PTT

Blisko 600 osób uczestniczyło w XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbywał się w Gdańsku w dniach 1921 października 2023 r. Komitet naukowy stanowili członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, zaś stroną organizacyjną Kongresu zajmowała się firma Convention+.

Patronami Honorowymi Kongresu byli Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, Dyrektor UCK w Gdańsku Jakub Kraszewski, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w ceremonii otwarcia uczestniczyła Pani Magdalena Kramska, Naczelnik Wydziału Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Oceny Inwestycji. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki Pan Wojciech Kondrat, Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji oraz Pan Piotr Kowalczyk, Naczelnik tego Wydziału.

Program naukowy dostosowany był do wielospecjalistycznego charakteru PTT. Odbyły się 34 sesje plenarne. Nowością były sesje powołanych w trakcie tej kadencji dziewięciu Grup Roboczych oraz nowoutworzonego Klubu Młodego Transplantologa. Odbyły się również tematyczne sesje ważnych dla środowiska transplantacyjnego organizacji , tj. Poltransplantu, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych oraz Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek. W programie nie mogło zabraknąć także sesji pielęgniarskich i pacjenckich.

Oprócz polskiego środowiska transplantacyjnego zaproszeni zostali również goście zagraniczni. Był wśród nich prof. Marcelo Cantarovich z McGill University w Kanadzie, były prezes Kanadyjskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Prof. Cantarovich wygłosił znakomicie przyjęty wykład inauguracyjny pt. Access to transplantation: Results of an International Survey”. Wśród innych gości zagranicznych byli również wywodzący się z Wrocławia doc. Wojciech Polak, obecnie reprezentujący ośrodek transplantacyjny w Uniwersytecie w Rotterdamie, prof. Markus Gäbel (Szwecja), prof. Massimo Mangiola (USA), prof. Robert Liwski (Kanada), prof. Nassim Kamar (Francja), prof. Andrzej Baranski (Holandia), dr Barbara Ludwig (Niemcy) oraz dr Maksym Ovechko (Lwów), który wygłosił poruszający wykład o organizacji systemu transplantacyjnego w Ukrainie podczas wojny. Prof. Krzysztof Zieniewicz wygłosił natomiast wykład im. Profesora Wojciecha Rowińskiego pt. „Współczesne wyzwania i bariery na drodze rozwoju transplantacji narządów w Polsce”. Wszystkie wykłady zostaną udostępnione w formie nagrań na stronie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Tradycyjnie odbyły się również prezentacje ustne i plakatowe zgłoszonych i zaakceptowanych prac oryginalnych, za które przyznano 10 grantów PTT gwarantujących udział w kongresie, ponadto pięć z najlepiej ocenionych prac podczas każdej z sesji zostanie opublikowanych w czasopiśmie Transplant International. Pozostałe przyjęte do prezentacji prace mają szansę na publikację w specjalnym numerze czasopisma z listy filadelfijskiej „Transplantation Proceedings”.

Podczas uroczystej Gali wręczono dyplomy Honorowego Członka PTT. Wyróżnieni zostali: Prof. Romuald Bohatyrewicz, Prof. Roman Danielewicz oraz Prof. Piotr Przybyłowski. Laureatami nagrody Insigne Decorum Pro Transplantonibus Fovendis zostali prof. dr hab. Radosław Owczuk wraz z zespołem, dr hab. Grażyna Moszkowska, dr hab. Oktawia Mazanowska, prof. UMW, dr. Zenon Czajkowski oraz Magdalena Kramska. Nagroda ta wręczana jest za wybitny wkład w badania nad przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów, ważne wdrożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie przeszczepiania lub wybitne osiągnięcia kliniczne w tej dziedzinie lub istotny wkład w popularyzację wiedzy o transplantologii oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju leczenia transplantacyjnego.

W trakcie trwania Kongresu odbył się także „Bieg po Nowe Życie Pomorze na TAK” z udziałem pacjentów i ich rodzin, lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych, sportowców i celebrytów. Impreza ta miała za zadanie promowanie działań prozdrowotnych, upowszechnianie świadectw woli, a także edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu oraz przeszczepu rodzinnego. Na trasie marszu w formule nordic walking pojawiło się ponad 270 uczestników, którzy pokonali kilometrową trasę uliczkami starówki Gdańska.

W trakcie Kongresu odbyło się także Walne Zebranie Członków PTT, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa. Prezesem został obecnej kadencji został Prof. Maciej Kosieradzki, natomiast Prezesem Elektem Prof. Leszek Domański.

 

 

 

Kongres PTT- gala

Uroczyste nadanie  tytułów Honorowego członka Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz wręczenie nagród Insigne Decorum "PRO TRANSPLANTATIONIBUS FOVENDIS" odbyło się 20 października 2023 r. w Hotelu Radisson na gdańskiej starówce

Kongres PTT 1

Prof. Roman Danielewicz odbiera tytuł Honorowego członka Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w imieniu swoim oraz nieobecnego prof. Romualda Bohatyrewicza

Kongres PTT 3

Prof. Piotr Przybyłowski prezentuje dyplom Członka Honorowego PTT

Kongres PTT 8

Magdalena Kramska, Naczelnik Wydziału Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Oceny Inwestycji, laureatką nagrody Insigne Decorum  Pro Transplantonibus Fovendis

Kongres PTT 4

Nagrodę zespołową Insigne Decorum "Pro Transplantationibus Fovendis" odbiera prof. Radosław Owczuk wraz z dr Magdaleną Wujtewicz i lek. Katarzyną Zawadzką-Kaczmarek, reprezentacją zespołu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK

Kongres PTT 5

Prof. Grażyna Moszkowska przed wręczeniem nagrody Insigne Decorum Pro Transplantonibus Fovendis

Kongres PTT 6

Prof. Oktawia Mazanowska z nagrodą Insigne Decorum „Pro Transplantonibus Fovendis”

Kongres PTT 7

Dr Zenon Czajkowski dziękuje za przyznanie nagrody indywidualnej

Kongres PTT Bieg

Troszkę zmęczeni, lecz szczęśliwi uczestnicy „Biegu po Nowe Życie – POMORZE NA TAK!”. Dobra energia była z nami!

Widok na dobranoc dla uczestników Kongresu

Widok na dobranoc dla uczestników Kongresu