Opublikowany: 11/04/2024

Zmarł prof. dr hab. Janusz Komender

prof. dr hab. Janusz Komender

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 17 marca 2024 roku zmarł Pan prof. dr hab. Janusz Komender — lekarz, histolog i transplantolog, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Prof. Janusz Komender urodził się 24 marca 1931 roku w Piastowie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1955 roku, gdzie następnie rozpoczął swoją karierę zawodową i uzyskał stopnie oraz tytuły naukowe. W 1980 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1970–2001 kierował Zakładem Transplantologii i Centralnym Bankiem Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie.

Był współorganizatorem banków tkanek w Katowicach i Morawicy.

W latach 1993–2000 był członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej. W roku 1992 został członkiem założycielem, a w latach 1993–2001 wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek (EATB), które nadało Mu godność Członka Honorowego.

W latach 1981–1984 był dziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1991 był członkiem korespondentem, a od 2007 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996–1997 był sekretarzem Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, a od 1998 do 2002 roku był Przewodniczącym tego Wydziału.

Od października 1987 roku do października 1988 roku pełnił  funkcję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie.

Był autorem ponad 100 publikacji naukowych, rozdziałów i monografii oraz niezliczonej liczby doniesień i wykładów naukowych.

 

Ze smutkiem żegnamy wspaniałego człowieka, lekarza i naukowca.