Opublikowany: 25/03/2022

Zmarł Profesor Marian Zembala

1

W dniu 19 marca 2022 roku zmarł wybitny polski kardiochirurg i transplantolog  Profesor dr hab. med. Marian Zembala. Środowisko transplantologów z wielkim smutkiem przyjęło tę wiadomość.

Przekazujemy Rodzinie Profesora wyrazy głębokiego współczucia.

 

Profesor Marian Zembala był jednym z najwybitniejszych polskich transplantologów. Był nie tylko znakomitym lekarzem, kardiochirurgiem, ale również naukowcem, nauczycielem akademickim, organizatorem ochrony zdrowia i  politykiem. Przez całe życie podkreślał, że dla lekarza najważniejsze jest to aby służyć choremu.

Profesor Zembala od początku wchodził w skład zespołu Profesora Zbigniewa Religi, który dokonał pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce. Był to ważny kamień milowy w rozwoju polskiej transplantologii. Profesor Zembala zajmował się nie tylko transplantacją serca, w 1997 roku jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację płuca, a w 2001 roku również jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu jednoczasowo płuco i serce.

Profesor Marian Zembala był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, a w latach 1997–1999 był jego Prezesem. Jest także Członkiem Honorowym naszego Towarzystwa.

Profesor Marian Zembala był postacią znaną i cenioną w światowej kardiochirurgii, był członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Wyrazem tego było m.in. wybranie Go na Prezesa Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS), którego funkcję pełnił w latach 2017–2018. Był także m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego czy International Society for Heart and Lung Transplantation.

Profesor Marian Zembala był wybitnym naukowcem i nauczycielem akademickim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Był promotorem kilkunastu prac doktorskich, członkiem krajowym i korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopism naukowych „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska” oraz „Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery”.

Był wieloletnim członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej (od 1997 r.), Przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (od 2001 r.), a także Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiochirurgii. Owocem Jego zaangażowania społecznego i politycznego  było m.in. pełnienie funkcji radnego sejmiku śląskiego i mandatu posła na Sejm RP (w 2015 r. ). Również w tym roku był powołany na urząd Ministra Zdrowia.

Profesor Marian Zembala od 1993 r. był dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Z wielkim smutkiem żegnamy Profesora, który tworzył historię polskiej transplantologii i był wzorem do naśladowania. Profesor Marian Zembala na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

W imieniu Członków i Zarządu  Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Prezes  Alicja Dębska-Ślizień

 

Foto: Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski / Fotonews
Foto: Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski / Fotonews